HÚSCÉH
Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedők Szövetsége
cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (MÓDUSZ Irodaház)
Tel./fax: 06/1-333-5349
   

Szövetségünk HÚSCÉH néven vált közismertté. A HÚSCÉH 1989-ben Húsipari Üzemek Egyesüléseként jött létre. Az Egyesülés ma is létezik csak átalakult, mert a Szövetségi forma előnyösebb volt tagjaink számára, így 1994-ben az Egyesülési Törvény alapján létrehozták a Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedők Szövetségét. A HÚSCÉH szakmai szervezet szerepe az információ továbbítása, az érdekvédelem és a tagok tevékenységének szakmai segítése. A magyarországi kis-, és közepes húsipari vállalkozások döntő többségét képviseljük. Emellett rendszeres kapcsolatot ápolunk a nem tag-, illetve a többi húsipari vállalkozással is. Átfogó képpel rendelkezünk a hazai húsvertikumról. Rendszeres kapcsolatban állunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal, azon belül is a húsipari tevékenységet érintő funkcionális főosztályokkal, az Országos Húsipari Kutatóintézettel, Egyetemekkel és még sok más szakmaspecifikus intézménnyel. Tagjainkat folyamatosan informáljuk a különböző döntéshozói akaratokról, új jobszabályokról. Lehetővé tesszük számukra a legfrissebb hírek gyors kézhezvételét, nemzetközi információkat továbbítunk. Fontos feladatunk volt a vállalkozások Európai Uniós felkészítése. Megismertettük őket az EU-s előírásokkal, tapasztalatokkal. Előnyünkre szolgált, hogy már több mint 12 éve kapcsolatban állunk különböző Uniós szervezetekkel. Tagjai vagyunk az Európai Mezőgazdasági Szövetségnek (CEA), valamint a Nemzetközi Hentesmester Szövetségnek (IMV).  Operatív módon veszünk részt a magyar húspiac, húsipar szabályozásában. Ágazati tanulmányok készítésével foglalkozunk, melyeket nemcsak tagjaink között terjesztünk. A HÚSCÉH a minőségbiztosítás bevezetése érdekében 1997-től saját HACCP minőségbiztosítási rendszert fejlesztett ki. Nemzetközi kapcsolataink alapján a holland rendszert adaptáltuk hazai viszonyokra. A húsüzemek többségében ezt a minőségbiztosítást alkalmazzák.
HÍREK


Megjelent az agrárminiszter 15/2019. (IV. 25.) AM rendelete
a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19070.pdfMegjelent az agrárminiszter 14/2019. (IV. 10.) AM rendelete
az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19062.pdf


Megjelent az agrárminiszter 13/2019. (IV. 5.) AM rendelete

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19059.pdfMegjelent a Kormány 73/2019. (IV. 5.) Korm. rendelete
az agrárminiszter, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19059.pdf


Megjelent az agrárminiszter 10/2019. (IV. 1.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19055.pdf


Megjelent az agrárminiszter 9/2019. (IV. 1.) AM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Finanszírozott egyes támogatások 2019. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19055.pdfMegjelent a 2019. évi XXIII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19051.pdfMegjelent az agrárminiszter 7/2019. (III. 26.) AM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19050.pdf


Megjelent az agrárminiszter 4/2019. (III. 6.) AM rendelete az egyes nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19035.pdf


Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése”
című felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-termelsi-kapacitsainak-bvtse-cm-felhvs-6


Kiegészült a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban”
című felhívás dokumentációja

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-cm-felhvs-dokumentcija

 

Módosult 14 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-14-db-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-megjelent-felhvsMegjelent az agrárminiszter 1/2019. (I. 15.) AM rendelete a vágóállatok vágás utáni
minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19004.pdf


Online járványügyi képzés
http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/online-jarvanyugyi-kepzest-inditott-a-nebih-vadaszok-szamara


Kötelezően online benyújtandó jelentések
http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/valtozasok-az-allati-eredetu-mellektermekkel-kapcsolatos-jelenteseknel


Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs-2

Megjelent a Magyar Államkincstár 50/2018. (XI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6528972/K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/1a536af9-5945-4982-8db9-51a946e17525


Megjelent a 31/2018. (X. 15.) AM rendelete az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18159.pdf


Megjelent a 29/2018. (X. 11.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18157.pdf


VP6-19.2.1.-97-2-17 sz. helyi felhívás
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Vulkánok Völgye Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező induló mikrovállalkozások támogatása: a(z) HACS területén már működő vagy induló mikrovállalkozások számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos indításához, működtetéséhez a feldolgozáshoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés megvalósítása érdekében.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


VP6-19.2.1.-86-3-17 sz helyi felhívás
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozás, őstermelő, magánszemély, egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, adószámmal nem rendelkező magánszemély, egyéni cég támogatása: a(z) felhívás hozzájárul a helyi gazdasági lehetőségek kiaknázásához, a falusi önfoglalkoztatás fejlesztéséhez, a helyi termékek megismertetésének érdekében.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtmlVP6-19.2.1.-87-2-17 sz. helyi felhívás
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Tiszatér LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mikrovállalkozások támogatása: a(z) mikrovállalkozások megerősítése, a foglalkoztatási potenciál javítása érdekében.

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

VP6-19.2.1.-78-6-17 sz. helyi felhívás
Magyarország Kormányának felhívása a(z) mikrovállalkozások és magánszemélyek támogatása: a(z) mikrovállalkozások fejlesztésének ösztönzése, illetve kisléptékű beruházások megvalósítása érdekében

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtmlVP6-19.2.1.-59-5-17 sz. helyi felhívás
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató mikrovállalkozások és 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személyek támogatása: a(z) termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések a szükséges építési beruházásokkal, gépek, eszközök, berendezések, immateriális javak beszerzésével, termelést, szolgáltatást segítő marketinggel és kommunikációs szolgáltatásokkal a helyi adottságokra épülő, fenntartható gazdaság kialakítása érdekében.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


Megjelent A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny


20/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény 
a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjakhoz kapcsolódó csekély összegű támogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/20-2018-iv-9-szamu-kincstar-kozlemenyMegjelent a GINOP-6.1.6-17 - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára c. pályázat


Megjelent a GINOP-6.1.5-17 - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára c. pályázatMegjelent a VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása c. pályázat


Megjelent a 6/2018. (III. 14.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18037.pdf


Megjelent a 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17199.pdf

Megjelent a 41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17129.pdf


Megjelent a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17125.pdfMegjelent a FM pályázati felhívása a 2018 . évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére

http://www.kormany.hu/download/d/2a/01000/2018_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

 Megjelent az Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel c. GINOP pályázat

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-126-834-16-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-beruhzsainak-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel

SERTÉS ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE A 2017-ES TÁMOGATÁSI ÉVRE 

A 2017-es támogatási évre 2016. december 7. és 2016. december 31. között kell benyújtani a kérelmeket. Az alkalmazandó nyomtatványok a 154/2015. (XII. 7.) számú MVH Közlemény mellékleteként találhatóak meg.Megjelent a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16167.pdfMegjelent a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf

Megjelent a 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet
a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16137.pdf


Megjelent a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16094.pdf


Megjelent a 42/2016. (VI. 28.) FM rendelet
a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16093.pdf


Megjelent a 2016. évi LX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf

Megjelent a  37/2016. (V. 18.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16070.pdf


Megjelent a Kormány 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelete 
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf

 

Megjelent a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16049.pdf


Megjelent a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16046.pdf

Megjelent a 9/2016. (IV. 5.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16046.pdf


Megjelent a VEKOP-1.3.1-16 sz. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása c. pályázati felhívás
a mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-131-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-piaci-megjelensnek-tmogatsa

Megjelent a VP2-4.1.1.1-16 sz. Állattartó telepek korszerűsítése c. pályázati felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4111-16-llattart-telepek-korszerstse

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámtarifaszám lekérdező felület: 

http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/


Megjelent a VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése c. pályázati felhívás

Megjelent a VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 c. pályázati felhívás. 

Megjelent a VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése  c. pályázati felhívásFelhívás a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére, 

151 milliárd forint forrás

AVidékfejlesztési Program keretében 2015. december 28-án megjelent felhívással 151 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot a Miniszterelnökség a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére, a magasabb hozzáadott értéket eredményező technológiák beszerzésére és az ágazaton belüli munkahelyteremtésre irányuló projektek megvalósítása érdekében.

A kormány az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését tűzte ki célul, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését . A célok elérése érdekében mezőgazdasági termelők, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot akár egyénileg, akár kollektív beruházás keretében.

Igényelhető, vissza nem térítendő támogatás, összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd forint. 

A pályázatokat és kifizetési kérelmeket az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon, 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napig lehet benyújtani. Ezen időszak alatt a felhívásban feltüntetett értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Részéletes információ a www.szechenyi2020.hu weboldalon. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57211Megjelent a VP2-6.3.1-16 sz. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése c. pályázati felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/node/57531Megjelent a 157/2015. (XII. 22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY 

 a sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről

https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/157-2015-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny


Megjelent a 95/2015. (XII. 23.) FM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15203.pdf


Megjelent a 126/2015. (X. 21.) számú MVH Közlemény 
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás 2015. IV. negyedévétől történő igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1262015

GINOP-1.3.1-15 sz. pályázat
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására

http://palyazat.gov.hu/doc/4463


GINOP-1.2.2-15 sz. pályázat
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
http://palyazat.gov.hu/doc/4470Megjelent a 116/2015. (IX. 25.) számú MVH Közlemény 
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatás
2015. évi igénybevételéről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1162015


Megjelent az 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet
egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15130.pdf

Megjelent az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet
a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15124.pdf

Megjelent az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet
egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint
egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15124.pdf

Megjelent a 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán
kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15116.pdf

Megjelent a 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020
kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély
összegű támogatásról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15116.pdfMegjelent a 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán
kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15116.pdf


Megjelent a 46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet
egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15115.pdf


Megjelent a  35/2015. (VII. 22.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15107.pdf

Megjelent a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15107.pdf


Megjelent a  40/2015. (VII. 13.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15102.pdf

Megjelent a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15099.pdf


Megjelent a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelet
egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15091.pdf

Megjelent a  31/2015. (VI. 9.) FM rendelet
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf


Megjelent a  28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf


Megjelent a 2015. évi LXI. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról* 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15077.pdf

Megjelent a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15066.pdf

 


Idén megújul és koncepciójában is változik a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), amely szeptember 23-27. között a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban lesz.
http://omek.itthon.hu/ és http://omek.itthon.hu/jelentkezesi-lapok


Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a
2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére.

 A pályázati kiírás elérhető az FM honlapján a jobb felső sarokban lévő „Pályázatok” dobozból (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium).

 A pályázati kiírás közvetlen hivatkozása:

 http://www.kormany.hu/download/b/26/50000/728-MAMD_ki%C3%ADr%C3%A1s-mell-v%C3%A9gleges.pdf#!DocumentBrowse

 A pályázat sikeres elkészítéséhez hasznos információkat itt:

 http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar találnak, illetve

 a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj önértékelési modellje itt:

 http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/5e/30000/MAMD_modell-segédlet-1.pdf letölthető.

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2015. (04. 30.) számú KÖZLEMÉNYE 
a sertéshús magántárolási támogatás felfüggesztéséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk592015Megjelent a földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete
az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2015. évi 48 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/


Megjelent a MVH 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412015


Megjelent a földművelésügyi miniszter 7/2015. (III. 11.) FM rendelete
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről
Magyar Közlöny 2015. évi 29 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/Megjelent a 360/2015/EU végrehajtási rendelete 
a sertéshús magántárolási támogatások igényléséről
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk352015


Elérhető a alábbi GOP forrású pályázati felhívás
GOP-2015-3.5.1/A Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatásaMegjelent a 2015. évi I. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról*


Továbbá megjelent
a nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
Magyar Közlöny 2015. évi 23 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/Megjelent a földművelésügyi miniszter 5/2015. (II. 19.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
Magyar Közlöny 2015. évi 19 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
26/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk262015


Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
25/2015. (I. 26.) számú KÖZLEMÉNYE
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk252015


Hirdetmény

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala közzéteszi, hogy a „Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság HU 213-015 kerületi főállatorvos” feliratú, Magyarország címerével ellátott körbélyegzője elveszett. A bélyegző használata 2014. november 18-tól érvénytelen.Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

4/2015 (I.13.) számú KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény
módosításáról
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk42015

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs
Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk22015
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
1/2015. (I.09.) számú KÖZLEMÉNYE

Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk12015Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 188 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/


Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről
Magyar Közlöny 2014. évi 188 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/Megjelent   216/2014. (XII. 17.) számú MVH Közlemény 
a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz rendszeresítettformanyomtatványokról szóló 140/2012. (VIII. 31.) számú MVH Közlemény módosításáról 


Megjelent a Kormány 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozata
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 176 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/


Megjelent a földművelésügyi miniszter 32/2014. (XII. 9.) FM rendelete
egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 170 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/


 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2014. (XII. 8.) számú KÖZLEMÉNYE
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású
hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott
intézményi kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1912014


Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 157 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/
 

Megjelent a földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI.6.) FM
rendelete
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szól 148/2007.(XII.8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszerfeldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013.VII.29.) VM rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2014. évi 152 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/

Megjelent a földművelésügyi miniszter 22/2014. (XI. 3.) FM rendelete
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 149 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/

Megjelent a földművelésügyi miniszter 15/2014. (X. 9.) FM rendelete 
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Magyar Közlöny 2014. évi 138 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/

Kamattámogatást a hitelprogram keretében felvett hitelhez a termelői szerveződések igényelhetnek, amennyiben kamattámogatási kérelmet nyújtanak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

Részletek és feltételek: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1652014


Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter
1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete 
az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri
rendeletek módosításáról ( Magyarközlöny  2014. évi 126. szám)  http://kozlony.magyarorszag.hu/Megjelent A Kormány 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 
Magyar Közlöny 2014. évi 116 szám:  http://kozlony.magyarorszag.hu/Hazánk teljes területéről exportálható sertéshús Japánba

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/hazank-teljes-teruleterol-exportalhato-serteshus-japanba

Az állattartók 33 milliárd forinttal kapnak többet 2015-ben
A kormány döntése alapján hozzávetőleg 33 milliárd forinttal több támogatást kapnak az állattartó gazdák 2015-ben, az eredetileg tervezett támogatásokhoz képest - jelentette be Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár...  http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-allattartok-33-milliard-forinttal-kapnak-tobbet-2015-benFontos jogszabályváltozás, hogy – az elsősorban végső fogyasztó számára értékesítő – mikrovállalkozás vagy kistermelő (bármely ágazatban) az idei bevallási időszaktól kezdődően választhat, hogy bevallási és fizetési kötelezettségének a 20 000 Ft átalányösszeggel vagy tételes bevallással kíván eleget tenni. Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje  https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/felir


Az alábbi szakmát érintő rendeletek jelentek meg:


A vidékfejlesztési miniszter 57/2014. (IV. 30.) VM rendelete az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


A vidékfejlesztési miniszter 49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről
 

A vidékfejlesztési miniszter 50/2014. (IV. 29.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól


A vidékfejlesztési miniszter 24/2014. (III. 25.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

A Kormány 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelete egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításárólMegjelent a 148/2014/EU végrehajtási rendelet (2014.02.17.) az 1249/2008/EK rendeletnek a piaci árak jegyzése során a marhahúságazatban alkalmazandó kategóriák és osztályok, valamint a hasított sertések piaci ára tekinttében történő módostásról. 2014. február 15-én NYOLCADIK alkalommal kerül megrendezésre a böllérek találkozója Túrkevén! http://www.bollertalalkozo.hu/
Közlemény a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatási forrás kimerüléséről :
http://www.kormany.hu/download/c/fb/21000/kozlemeny_20140203.pdf#!DocumentBrowse2014. január 29. és február 1. között ismét együtt kerül megrendezésre az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 
http://agromashexpo.hu/nyito
A vidékfejlesztési miniszter közleménye a sertés ágazatban 2014. évtől igénybe vehető állatjóléti támogatásokról
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007 

(XI.28.) FVM rendelet szerinti támogatási program működését 2013. december 31-ig hagyta
jóvá az Európai Bizottság.

A magyar kormány a 2007. november 14-én jóváhagyott állami támogatási program
módosítását kérte a Bizottságtól.

Az EU Bizottság 2013. december 18-i határozatában értesítette Magyarországot, hogy
elfogadja a támogatási program folytatását a módosítások bevezetésével.

A feltételek az alábbi linken olvashatók:
 
http://www.kormany.hu/download/a/e5/21000/A%20vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20miniszter%20k%C3%B6zlem%C3%A9nye%20a%20sert%C3%A9s%20%C3%A1llatj%C3%B3r%C3%B3l%200109.pdf#!DocumentBrowseMegjelent A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről


Megjelent A vidékfejlesztési miniszter 111/2013. (XII. 7.) VM rendelete Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV.9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről. 


Megjelent  A vidékfejlesztési miniszter 108/2013. (XI. 28.) VM rendelete az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat meg„fizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 186. számában a Kormány 1806/2013.(XI.12.) kormány határozata az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről (MK 80643 oldal) http://kozlony.magyarorszag.hu/Kezdetét veszi az Auchan háztáji sertésprogramja, amelyhez elsőként Karcagon és környékén keresnek partnereket.

A kereskedelmi lánc 2013. november 15-én 12:30-kor tájékoztató fórumot tart az érdeklődőknek a karcagi Déryné Kulturális Központ II. emeleti dísztermében (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.). A rendezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megtiszteli jelenlétével.Megjelent A vidékfejlesztési miniszter 99/2013. (X. 28.) VM rendelete az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent A vidékfejlesztési miniszter 94/2013. (X. 10.) VM rendelete a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról


Megjelent A vidékfejlesztési miniszter 93/2013. (X. 10.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról


Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 166. számában a 355/2013. (X.8.) Korm. rendelet az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet módosításáról.  http://kozlony.magyarorszag.hu/

Megjelent   a  vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról


Megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 147. számában a vidékfejlesztési miniszter 78/2013. (IX.10.) VM rendelete a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról. A támogatási kérelmet 2013. szeptember 30-tól 2013. október 15-ig terjedő időszakban postai úton lehet benyújtani a megfelelő nyomtatványon.
http://www.kormany.hu/download/d/33/01000/MK_13_147-78.pdfMegjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 149. számában a vikékfejlesztési miniszter 80/2013. (IX.13.) VM rendelete a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet módosításáról
http://www.kormany.hu/download/f/33/01000/MK_13_149-80.pdf


"Megjelent a Magyar Közlöny 129. számában  a 67/2013. (VII.29.) VM rendelet A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/7af683705d097f8e0458377ad23a7a055ef03ea9/megtekintes"

 

 
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.